Välkommen
REALgood AB
 Tjänster » Support

 


"Ni är så väldigt bra på supporten, det tycker alla!"
"kommentar från en kursutvärdering"

Att få support innebär givetvis att du som användare så snabbt som möjligt ska bli omhändertagen om du sitter illa till och behöver hjälp. Supportärenden ska, i möjligaste mån, behandlas omedebart. I mer komplicerade fall ska de högprioriteras och återkopplas så snart det någonsin är möjligt. Ingen ska behöva vänta mer än nödvändigt. 

På supporten blir du omhändertagen, i första hand av Renée Strandberg, Per-Åke Lindgren och Madelene Westergren.

Kundsvar på enkät

Du når supporten på:

010 - 602 32 10

support@real.se