Välkommen
REALgood AB
 Start » Referenser

Husjuristerna AB

Husjuristerna AB

I REAL sedan starten av bolaget 2010

Antal anställda: 10 varav 7 REALanvändare

Omfattning på förvaltning: 100 BRF:er


Husjuristerna är ett bolag helt och hållet specialiserat på BRF-förvaltning men också med juridisk kompetens för rådgivning av olika slag som exempelvis ombildningar av hyresrätter till bostadsrätter. Den juridiska rådgivningen finns inom fastighetsrätt, föreningsrätt, bostadsrätt, hyresrätt, entreprenadrätt och processrätt.

När det gäller den ekonomiska förvaltningen är REAL Fastighetssystem hjärtat i verksamheten. Där registreras alla föreningar och där administreras övergripande hela förvaltningsverksamheten. 

Givetvis sker alla betalningsflöden via REAL. Husjuristerna har också valt att använda systemets möjligheter till printservice, vilket innebär att när aviseringarna är genomförda så skickas en fil till en printleverantör som printar, kuverterar och lämnar till post. Avierna går ut via ett går ut via ett OCR-konto som gör att alla inbetalningar läses in i REAL och bokas automatiskt av i reskontran. Detta sker dagligen. Då Husjuristerna ju till viss del består av just jurister tar man själva hand om påminnelser, krav och eventuella inkassoärenden.

Samtliga 100 bostadsrättföreningar är kopplade till REAL:s Portal. Det innebär att medlemmar enkelt kan plocka ut en borttappad avi, se data över sitt eget boende, uppdatera personuppgifter och ta del av specifik föreningsinformation. 

Styrelseledamöterna har ytterligare tillgänglighet. Bland annat till föreningens reskontra för att kunna följa upp betalningar. Man kan registrera och editera löpande information till medlemmarna. I Portalen finns medlemsförteckning, man kan plocka ut en röstlängd, skriva ut en mäklarbild och lagra föreningens dokument. Där finns också möjlighet att koppla på funktion för bokning av tvättstuga eller andra gemensamhetslokaler.

Marie Rehnberg ingår i en grupp REAL-användare som finns som bollplank vid utveckling av funktionerna i REAL. Just nu diskuteras möjligheter för mäklare att själva ta ut mäklarbilder direkt i REAL-Portalen samt styrelsen möjligheter att godkänna överlåtelser digitalt.

- Ja, vi är väldigt tacksamma för den lyhördhet som gänget bakom REAL visar, säger Marie. Det innebär att vi kan, i rimliga former, påverka utvecklingen av systemet allt utifrån att nya behov tillkommer. 

 

När det gäller utveckling så är det i huvudsak digitaliseringen och den mobila tillgängligheten som är hetast för tillfället. Idag består BRF-styrelserna av unga moderna människor som enkelt vill ta till sig information och som har både vilja och resurser att ta till sig ny teknik. Därför sker det en ständig utveckling i verktyg som REAL-Portalen. En utveckling som vore omöjlig utan vakna och aktiva kunder som exempelvis Husjuristerna.