Välkommen
REALgood AB
 Start » Referenser

Förvaltnings AB Graden

Alla_GradenFörvaltnings AB Graden
I REAL sedan 2013
VD, Urban Hielte
Driftansvarig, Joakim Hielte
11 anställda
Ca 120 BRF:er i uppdragsförvaltning, men också parkeringsplatser,
båtplatser och husvagnsuppställning.

www.graden.se

Förvaltnings AB Graden i Katrineholm
Det privata alternativet vid förvaltning av bostadsrätter och samfälligheter

Sedan 1993 har Förvaltnings AB Graden i Katrineholm erbjudit uppdragsförvaltning av, i första hand, bostadsrättsföreningar, men på uppdragslistan finns också parkeringar, båtplatser och husvagnsuppställning. Idag har man cirka 120 uppdrag vilket sammantaget blir ungefär 4 500 bostadsrättslägenheter. På Graden är man 11 anställda som tar hand om dessa uppdrag. Många i en totallösning där man tar hand om all ekonomisk hantering, så som redovisning och bokslut.
REAL Fastighetssystem implementerades under 2013, så Graden är en relativt ny REAL-kund.
Efter att ha använt några olika system över tid, valde Graden att kika på REAL. En viktig anledning var att REAL är ett webbaserat system som därmed ger bra möjligheter att öppna upp informationsflödet mot sina egna kunder, något som REAL kan erbjuda via sin Portal.
jane_lenaGraden valde att sätta en helt nyanställd medarbetare, Jane Lång, på uppdraget att gå igenom och hårdtesta REAL.
- Vi resonerade så att Jane var ”oskadad” utifrån vårt tidigare system och kunde därmed opåverkad se om REAL höll måtten för de krav som vi som BRF-förvaltare höll, berättar Joakim Hielte. Parallellt konverterades all data in successivt så att testerna kunde ske med skarp data. Testerna pågick några månader då Graden via Jane och driftansvarige Joakim Hielte hade täta kontakter med ansvariga på REAL.
Då allt fallit på plats implementerades REAL i Förvaltnings Gradens verksamhet under hösten 2013.
- Vi är väldigt nöjda med systemet och med den hjälp vi fick från REAL under tiden vi testade, säger Joakim Hielte. Under den tid det tagit att lära sig programmet har vi fått löpande stöd från REAL-supporten.  Nästa steg är att vidareutbilda all personal via den utbildning som REAL erbjuder.
- Vi kommer därefter att koppla fler på funktioner, fortsätter Joakim. Viktigast blir REAL-Portalen där vi kan erbjuda våra kunder att komma åt viss data ur systemet. Vi räknar med att det ska höja vår servicegrad och samtidigt minska på telefonsamtalen.
- Vi har också nya kundkategorier på väg in, så på lite sikt kommer vi även att koppla på funktionen Felanmälan, säger Joakim.
Graden har också koppling till Fortnox vilket underlättar överföring av bokföringsdata.
- Att byta system och IT-stöd för alltid med sig en hel del arbete. Vi är väldigt nöjda med hur REAL har ställt upp för att göra processen så smärtfri som möjligt. Supporten är alltid lätt att nå och vi får alltid snabba svar. Vi har också mött förståelse, flexibilitet och öppenhet när det gäller utveckling och specialönskemål. Vi kan därför varmt rekommendera REAL Fastighetssystem till andra fastighetsförvaltare.   

 

 

Urban Hielte, vd på Förvaltnings AB Graden berättar i en artikel i Fastighetstidningen hur de tänkte när de valde nytt fastighetssystem

Läs hela artikeln här>>>